Uitgangspunten voor de gebiedsvisie Middenweg-Centrumwaard

De ontwerpgroep van de oorspronkelijke herinrichting van de Middenweg heeft een aantal uitgangspunten als opdracht meegekregen. Dit zijn randvoorwaarden van het gemeentebestuur waaraan het ontwerp moet voldoen (pakket van eisen) en de resultaten van een enquête onder omwonenden, ondernemers en bezoekers van Centrumwaard. Aangezien het project wordt uitgebreid naar een bredere gebiedsvisie, worden deze uitgaanspunten opnieuw bekeken. Veel zullen blijven, maar een aantal zal misschien aangepast worden op basis van de nieuwe uitkomsten.”

Bomen en groen

Huidige situatie

 • De bomen op de locatie Middenweg Centrumwaard zijn verdwenen of in slechte staat
 • Het principe van de laanbeplanting (dubbele rij bomen) is cultuurhistorisch en ruimtelijk waardevol

Uitgangspunten

 • De bomen langs de Middenweg worden vervangen
 • Dubbele rij bomen aanplanten (laanbeplanting)
 • Soortenkeuze (beperkte selectie soorten) in overleg


Riolering en ondergrond 00

Huidige situatie

 • Riool is op veel plekken oud en nog een gemengd stelsel en daarom aan vervanging toe
 • Aandacht voor hoge grondwaterstand 
 • Veel leidingen aan winkelzijde


Uitgangspunten

 • De riolering wordt opnieuw aangelegd
 • Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd
 • Hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld
 • De bergings- en afvoercapaciteit worden vergroot
 • Huisaansluitingen worden vervangen
 • Hemelwaterafvoer van woningen en panden wordt niet afgekoppeld
 • Vooraf gaan we archeologisch onderzoek uitvoeren


Voetgangers


Huidige situatie

 • Oversteken Middenweg is lastig door vele auto’s en (brom)fietsers
 • De toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen is matig vanwege niveauverschillen en krappe doorgangen. Met name aan de winkelzijde

Uitgangspunten

 • De positie van voetgangers en fietsers is leidend in het ontwerp
 • We verbeteren de oversteekbaarheid van de Middenweg
 • We verbeteren toegankelijkheid, veilig en comfort

Fietsers

Huidige situatie

 • De Middenweg maakt onderdeel uit van hoofd fietsnetwerk
 • Het is een verbinding tussen wijken en voorzieningen
  Het is een lokale verbinding naar de winkels
  Er is verschil tussen bovenlokaal en lokaal gebruik
 • Er wordt tegen de richting gefietst aan de winkelzijde
 • Er is een tekort aan fietsparkeerplaatsen

Uitgangspunten

 • De positie van voetgangers en fietsers is leidend in het ontwerp
 • We behouden de functie voor lokaal en bovenlokaal fietsverkeer
 • Opties hiervoor brengen we door middel van participatie in beeld (ontwerpgroep)
 • We voegen fietsparkeerplaatsen toe aan het ontwerp

Verlichting

Huidige situatie

 • Lantaarns hoeven in beginsel nog niet vervangen te worden
 • Bij bewoners en winkeliers waardering voor lantaarns Middenweg


Uitgangspunten

 • Opties voor verlichting in beeld brengen en inbrengen in participatie (ontwerpgroep)

Verblijf openbare ruimte

Huidige situatie

 • Te weinig verblijfskwaliteit, met name aan winkelkant


Uitgangspunten

 • Het ontwerp zet in op het verbeteren van de verblijfskwaliteit

Gebruik openbare ruimte

Huidige situatie

 • Op de Middenweg worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd, zoals de Tour de Waard, de kermis en de jaarmarkt
 • Zicht vanaf inritten woningen is beperkt
 • Laden en lossen op de Middenweg onveilig en hinderlijk voor verkeer

Uitgangspunten

 • Behouden route Tour de Waard
 • Mogelijkheid behouden Middenweg te gebruiken voor evenementen

Openbaar vervoer

Huidige situatie

 • Lijndienst 160 rijdt elk kwartier in één richting over de Middenweg
 • Drukste lijn van de concessie Noord-Holland Noord
 • Verbinding tussen Heerhugowaard en Alkmaar
 • Bushalte nabij Multimate Uitgangspunten
 • Busroute over de Middenweg in principe handhaven (concessie provincie)
 • Route afhankelijk van uitkomst aanbesteding concessie 2018-2028


Uitgangspunten

 • Busroute over de Middenweg in principe handhaven (concessie provincie)
 • Route afhankelijk van uitkomst aanbesteding concessie 2018-2028

Autoverkeer


Huidige situatie

 • De huidige dubbelfunctie voor doorgaand verkeer én bestemmingsverkeer werkt niet goed
 • De huidige maximumsnelheid is 50 km/uur
 • In beleid is vastgesteld dat de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard een ‘Erftoegangsweg +’ wordt
 • Daarbij hoort een maximumsnelheid van 30 km/uur


Uitgangspunten

 • Snelheid verlagen (30 km/u)
 • Zo nodig de intensiteit verlagen, door ingrepen in verkeersstructuurParkeren


Huidige situatie

 • Parkeercapaciteit in de omgeving is ruim voldoende
 • Alleen tijdens piek op zaterdagmiddag is de bezetting op de Middenweg hoger dan 90%
 • Er is een spanningsveld tussen ruimtelijke kwaliteit & oversteekbaarheid versus parkeercapaciteit


Uitgangspunten

 • Opties voor het parkeren in beeld brengen en inbrengen in participatie (ontwerpgroep)