Korte terugblik - Januari 2019


Vanaf mei 2017 zijn inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bezig geweest met een nieuw ontwerp voor de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard. Voor het ontwerp ‘eenrichtingsverkeer’ is door Goudappel Coffeng nader onderzoek gedaan naar de impact op het wonen, ondernemen, bereiken en verblijven in dat gebied.


Kort samengevat komt het erop neer dat de keuze voor eenrichtingsverkeer en de extra maatregelen goed zijn voor de leefbaarheid van de omliggende straten, maar dat het model een grote impact heeft op het verkeer in de omliggende buurt.


Op basis van de gesprekken die wij met bewoners hebben gevoerd en deze onderzoeksresultaten is het de vraag of het vanuit de scope van het herinrichtingsproject gerechtvaardigd is om voor eenrichtingsverkeer te kiezen, als dit zo'n groot effect heeft op de omgeving. We willen het probleem van de Middenweg immers niet verschuiven naar andere delen in de buurt.

Naast de onderzoeken van Goudappel is er nog een aantal signalen die er op wijzen dat het nodig is om 'uit te zoomen' van een herinrichtingsproject van een wegdeel (Middenweg), naar een visie waarin de hele buurt wordt meegenomen.

  • Eerder dit jaar meldde de gemeente al dat de raadsagenda van de huidige gemeenteraad speciale aandacht vraagt voor het gebied. Hierin wordt letterlijk genoemd dat de raad denkt aan een Masterplan met een bredere scope voor Centrumwaard;
  • Daarnaast hebben we tot nu toe vooral gekeken door een korte termijnbril, terwijl thema’s als economische vitaliteit van Centrumwaard, het verduurzamen van het vastgoed in dit gebied en de energietransitie (overstappen van aardgas naar een andere verwarmingsbron) om een lange termijnvisie vragen;
  • Er staat voor de komende jaren ook onderhoud op het programma voor straten als Basiusstraat, Van Veenweg en de Dreef. Dit is een goed moment om de herinrichting van deze straten integraal te bekijken met de herinrichting van de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard;
  • Er zijn ideeën voor verdere projectontwikkeling in het gebied, die het onderzoeken (samen met alle betrokkenen) waard zijn;

Kortom: een ingreep op dit deel van de Middenweg is niet meer los te zien van de buurt. Het college overweegt momenteel dan ook om het project op te schalen en eerst tot een gebiedsvisie te komen, waarin niet alleen naar verkeer wordt gekeken, maar ook de eerdergenoemde thema’s worden meegenomen.

Dat betekent dat de keuze voor eenrichtingsverkeer (en bijbehorende verkeersmaatregelen) opnieuw moet worden overwogen in de context van de op te stellen gebiedsvisie en dat ook andere opties met tweerichtingsverkeer op de Middenweg daarbij als mogelijke oplossing terug op tafel kunnen komen.

Hoe nu verder?

Na de zomer volgt op deze website een update over het opschalen van de herinrichting naar een gebiedsvisie.


Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 072.